„Възрастта за признаване на наказателна отговорност за циганите трябва да бъде в момента на раждането им, защото в действителност раждането им е най-голямото им престъпление.“

Miroslav Sladek, политик. Чешка републиканска партия


„Циганите се групират около добре известни престъпници ... има цигани, които са родени престъпници [които] не знаят да правят нищо друго, освен да извършат престъпни деяния.“

Генерал Mircea Bot, полицейски началник в Букурещ

„Голяма част от ромите са негодни за съвместно съществуване. Те не са годни да живеят сред хората... На тези животни не трябва да бъде позволено да съществуват. В каквато и да е форма. Този проблем трябва да бъде решен – веднага и независимо от метода.“

Zsolt Bayer, съосновател на партия ФИДЕС, Унгария


„Много обичам печено месо по цигански, но предпочитам да има повече месо и по-малко цигани.“

Jan Slota, Словашка национална партия

„Разликата между циганите и говедата е, че говедата са предмет на ветеринарно-санитарен контрол. Говедата не могат да се държат като цигани, но обратното е позволено. Правата и свободите на говедата са под сериозен натиск в продължение на години, а през това време циганката отново е родила близнаци и отново е настървена като крава.“

Калин Руменов, български журналист, лауреат на награди

Защо?

Тези изказвания са на политици и журналисти от страните на Централна и Източна Европа, направени през последните години.

Злонамерени, расистки, базирани на неверни преположения и незаконосъобразни съгласно международното право и националните законодателства на страните от ЕС, тези твърдения дават красноречив отговор на въпроса „Защо е важно да се борим с антициганизма?“

Ромите са най-неравнопоставеното и малтретирано малцинство в цяла Европа, а aнтициганизмът е във възход през последните години. Все по -„приемливи” стават обидните изрази по отношение на ромите, които се обвиняват за различни социални проблеми.

В България ромите са най-засегната група от езика на омразата. Редица медии предоставят платформа за изява на радикално-националистически говорители, които открито подстрекават омраза към ромите. Дискриминацията на ромите у нас е институционализирана, системна, толерирана и неосъзната от страна на мнозинството. Горните твърдения са публикувани във въведението към Наръчника „Огледала“, издаден от Съвета на Европа през 2015 г., и преиздаден на български език от Фондация „Младеново“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ през март 2017 г. Наръчникът „Огледала“ разглежда проблема с расизма спрямо ромите. Можете да свалите Наръчника от тук.

Какво?

С проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в партньорство с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ си поставя за цел да променят нагласите към ромите и да повишат чувстивителността и нетърпимостта към ежедневната сегрегация на ромите. Проектът е съ-финансират от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“.

Как?

В рамките на проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в партньорство с Фондация „Младеново“, Лом и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще обучат 340 учители и 340 младежки лидери от 17 български града как да противодействат на ширещия се антициганизъм в своите градове. Обученията ще бъдат проведени в периода април-ноември 2017 г. и ще подготвят местни инициативни групи за реализиране на информационни кампании по въпроси, свързани с антициганизма в 17-те градове. Градовете, в които ще се реализира проекта са: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Лом, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Шумен.

Проектът ще завърши с национална конференция през месец юни 2018 г., в която представители на гражданското общество ще представят добрите практики, генерирани в 17-те града на изпълнение пред представители на публичните институции и медиите.