Думата „антициганизъм” се използва за да се опишат нагласи, поведения и структури, които са настроени „анти” (против) циганите. Терминът „цигани”, както и думата „раса”, не описват група, която може да се определи с помощта на набор от физически характеристики. Така че антициганизмът описва нагласи, поведения и структури, които са насочени против ромите. Това често включва етикетирането на ромите като „цигани” – с всички негативни асоциации, които този термин предполага.

От средата на 2017 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) работи за промяна на нагласите към ромите и повишаване на чувствителността и нетърпимостта към ежедневната им сегрегация, чрез проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“. Партньори на ФРГИ са Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“, а проектът е съ-финансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство, гражданство“.

С настоящия конкурс „Заедно срещу антицигaнизма в България“, ФРГИ търси гледната точка за справяне с проблема на младежи от цялата страна.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурса могат да участват младежи на възраст от 13 до 25 години от цялата страна.

Какви са условията за участие в конкурса?

Кандидатите участват в една от следните възрастови групи: от 13 до 17 години и от 18 до 25 години. Кандидатите могат да участват с до три материала в категориите: снимка и есе. Един кандидат може да участва с творби и в двете категории, при условие, че броят на изпратените творби в двете категории не надвишава 3. Пълните изисквания към материалите вижте в указанията за кандидатстване.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на творбите като приложени файлове на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в посочения краен срок на конкурса. При кандидатстване е необходимо материалите да бъдат придружени с данни за кандидата.

До кога е крайният срок за участие в конкурса? 

Конкурсът стартира на 15 декември 2017 г. и е отворен до 31 март 2018 г.

Оценяване:

Петчленно жури от журналисти, общественици и експерти по темата ще оцени получените материали. Критериите са оценка са:

- ясно заявена лична позиция по темата;

- нестандартен подход към поставения проблем;

- демонстрирани познания за правата на човека.

Награждаване: 

Победителите от двете възрастови групи и категории ще бъдат обявени на специално събитие през юни 2018 г. в град София. Победителите и двете категории ще получат предметна награда – таблет.

Виж още в указанията за кандидатстване тук