Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях „Работилница за граждански инициативи“ работи за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлага различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители.

Научи повече: www.wcif-bg.org

Фондация „Младеново“

Фондация „Младеново“ инициира, осъществява и оказва помощ на проекти и програми, съдействащи за развитието на местната общност. Фондацията създава условия за развитие на талантите в град Лом и региона, подпомага социалната интеграция и личностната реализация на групи в неравностийно положение. Работата на Фондация „Младеново“ е фокусирана и върху изграждането на позитивен образ на ромите, както и за запазване на начина на начина им на живот и култура.

Научи повече: www.mladenovo.org

Синдикат „Образование“

Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ работи за защита на правата, достойнстовото и професионалните интереси на своите членове. Водеща роля в дейността на Синдиката е осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на работещите в системата на образованието. Основна ценност в работата на Синдиката е постоянното полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права съобразени с расова, национална, етническа или религиозна принадлежност.

Научи повече: www.podkrepa-obrazovanie.com/bg/